Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,1


Ιεζ. 7,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 7,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και μου είπε·