Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,34


Ιεζ. 48,34

καὶ τὰ πρὸς θάλασσαν τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ· πύλαι τρεῖς, πύλη Γὰδ μία καὶ πύλη Ἀσσὴρ μία καὶ πύλη Νεφθαλὶμ μία.

Ιεζ. 48,34

Προς δυσμάς είναι έκτασις τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πήχεων. Τρεις πύλαι εις την πλευράν αυτήν· μία πύλη Γαδ, μία πύλη Ασσήρ και μία πύλη Νεφθαλίμ.