Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,24


Ιεζ. 48,24

καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Βενιαμὶν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Συμεών, μία.

Ιεζ. 48,24

Από τα νότια όρια της φυλής Βενιαμίν, από ανατολών μέχρι δυσμών, άλλη μερίς δια την φυλήν Συμεών.