Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,22


Ιεζ. 48,22

καὶ ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῶν Λευιτῶν καὶ ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως ἐν μέσῳ τῶν ἀφηγουμένων ἔσται· ἀναμέσον τῶν ὁρίων Ἰούδα καὶ ἀναμέσον τῶν ὁρίων Βενιαμὶν τῶν ἀφηγουμένων ἔσται. –

Ιεζ. 48,22

Η περιοχή των Λευιτών και η περιοχή της πόλεως θα ευρίσκονται εν μέσω του εκάστοτε άρχοντος. Η δε μερίς του εκάστοτε άρχοντος θα είναι μεταξύ της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαμίν.