Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,20


Ιεζ. 48,20

πᾶσα ἡ ἀπαρχὴ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσι χιλιάδας· τετράγωνον ἀφοριεῖτε αὐτοῦ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τῆς κατασχέσεως τῆς πόλεως.

Ιεζ. 48,20

Ετσι δε η ιερά μερίς θα είναι τετράγωνος έκτασις μήκους και πλάτους είκοσι πέντε χιλιάδων πήχεων. Από αυτήν την έκτασιν θα ξεχωρίσετε τετράγωνον τμήμα, από την έκτασιν δηλαδή της πόλεως δια την περιοχήν του ναού.