Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,1


Ιεζ. 48,1

Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν· ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν κατὰ τὸ μέρος τῆς καταβάσεως τοῦ περισχίζοντος ἐπὶ τὴν εἴσοδον τῆς Ἠμὰθ αὐλῆς τοῦ Αἰνάν, ὅριον Δαμασκοῦ πρὸς βοῤῥᾶν κατὰ μέρος Ἠμὰθ αὐλῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως πρὸς θάλασσαν Δάν, μία.

Ιεζ. 48,1

Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών και το μερίδιον εκάστης· Αυτό το βόρειον άκρον, από το μέρος του κατερχομένου και διασχίζοντος μέχρι της εισόδου της Ημάθ, της τοποθεσίας Αινάν, του βορείου αυτού συνόρου της Δαμασκού, στο μέρος της περιοχής Ημάθ, από ανατολών μέχρι της Μεσογείου Θαλάσσης προς δυσμάς, θα είναι μία μερίς δια την φυλήν Δαν.