Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,16


Ιεζ. 45,16

καὶ πᾶς ὁ λαὸς δώσει τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῷ ἀφηγουμένῳ τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 45,16

Ολος ο λαός θα δίδη τας προαναφερθείσας αυτάς εκλεκτάς προσφοράς στον άρχοντα του Ισραήλ.