Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,12


Ιεζ. 45,12

καὶ τὰ στάθμια εἴκοσιν ὀβολοί· οἱ πέντε σίκλοι πέντε, καὶ οἱ δέκα σίκλοι δέκα, καὶ πεντήκοντα σίκλοι ἡ μνᾶ ἔσται ὑμῖν. –

Ιεζ. 45,12

Ο σίκλος βασικόν μέτρον θα είναι είκοσι οβολοί. Οι πέντε σίκλοι θα είναι ακριβώς πέντε και οι δέκα σίκλοι ακριβώς δέκα. Η μνα θα είναι δια σας πεντήκοντα σίκλοι.