Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 44,17


Ιεζ. 44,17

καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας στολὰς λινᾶς ἐνδύσονται καὶ οὐκ ἐνδύσονται ἔρια ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς·

Ιεζ. 44,17

Οταν δε αυτοί θα εισέρχωνται δια των πυλών της εσωτερικής αυλής, θα ενδύωνται στολάς λινάς· δεν θα φορούν ενδύματα μάλλινα, όταν προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις την εσωτέραν αυλήν.