Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,23


Ιεζ. 41,23

καὶ τῷ ἁγίῳ·

Ιεζ. 41,23

και εις τα Αγια των Αγίων.