Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,20


Ιεζ. 41,20

ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώματος τὰ Χερουβὶμ καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι.

Ιεζ. 41,20

Τα Χερουβίμ, όπως επίσης και οι σκαλιστοί φοίνικες, ήσαν σκαλιστά από το έδαφος έως εις την κορυφήν.