Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,18


Ιεζ. 41,18

γεγλυμμένα Χερουβίμ, καὶ φοίνικες ἀναμέσον Χερούβ καὶ Χερούβ· δύο πρόσωπα τῷ Χερούβ,

Ιεζ. 41,18

υπήρχαν σκαλισμένα Χερουβίμ και δύο φοίνικες εκατέρωθεν από κάθε Χερουβίμ. Δυο δε πρόσωπα είχεν έκαστον Χερουβίμ.