Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,17


Ιεζ. 41,17

καὶ ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας καὶ ἕως τῆς ἐξωτέρας καὶ ἐφ᾿ ὅλον τὸν τοῖχον κύκλῳ ἐν τῷ ἔσωθεν καὶ ἐν τῷ ἔξωθεν

Ιεζ. 41,17

Εις το εσώτερον μέρος του ναού και στο εξωτερικόν του τμήμα εις όλον τον τοίχον γύρω του εσωτερικού, εις τα Αγία των Αγίων και του εξωτερικού νάρθηκος,