Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 40,8


Ιεζ. 40,8

πηχῶν ὀκτὼ

Ιεζ. 40,8

ήτο οκτώ πήχεις.