Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 38,1


Ιεζ. 38,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 38,1

Ο Κυριος ομίλησε προς εμέ και είπεν·