Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,4


Ιεζ. 32,4

καὶ ἐκτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν· πεδία πλησθήσεταί σου, καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σέ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμπλήσω ἐκ σοῦ πάντα τὰ θηρία πάσης τῆς γῆς,

Ιεζ. 32,4

Θα σε απλώσω επάνω εις την ξηράν. Αι πεδιάδες θα γεμίσουν από σένα. Θα βάλω να καθίσουν επάνω σου όλα τα πτηνά του ουρανού, και θα χορτάσουν από τας σάρκας σου όλα τα θηρία της γης.