Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 32,3


Ιεζ. 32,3

τάδε λέγει Κύριος· καὶ περιβαλῶ ἐπὶ σὲ δίκτυα λαῶν πολλῶν καὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου

Ιεζ. 32,3

Αυτά λέγει ο Κυριος· θα σε περιτυλίξω με δίκτυα πολλών λαών, θα σε πιάσω με το αγκίστρι μου και θα σε βγάλω από τα ύδατα.