Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,19


Ιεζ. 27,19

ἐξ Ἀσὴλ σίδηρος εἰργασμένος καὶ τροχὸς ἐν τῷ συμμείκτῳ σού ἐστι.

Ιεζ. 27,19

Μεταξύ της πανσπερμίας των λαών σου εχρησιμοποιείτο ο σίδηρος, ο οποίος προήρχετο κατειργασμένος από την Ασήλ, και οι τροχοί δια μέσα μεταφοράς.