Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 19,13


Ιεζ. 19,13

καὶ νῦν πεφύτευκαν αὐτὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ·

Ιεζ. 19,13

Τωρα είναι φυτευμένη εις μίαν έρημον και χωρίς νερό περιοχήν.