Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 19,1


Ιεζ. 19,1

Καὶ σὺ λαβὲ θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ Ἰσραὴλ

Ιεζ. 19,1

Και συ, προφήτα, άρχισε να θρηνολογης δια τον βασιλέα του ιουδαϊκού λαού