Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 1,3


Ιεζ. 1,3

καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου,

Ιεζ. 1,3

Ηπλωσεν ο Κυριος το αποκαλυπτικόν του χέρι επάνω μου