Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 5,19


Θ. Ιερ. 5,19

σὺ δέ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα κατοικήσεις, ὁ θρόνος σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

Θ. Ιερ. 5,19

Συ όμως, Κυριε, μένεις στους αιώνας των αιώνων. Ο θρόνος σου υπάρχει από γενεάς γενεών.