Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,64


Θ. Ιερ. 3,64

Ἀποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν.

Θ. Ιερ. 3,64

Συ, Κυριε, θα ανταποδώσης εις αυτούς την δικαίον τιμωρίαν, ανάλογα με τα έργα των χειρών των.