Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,58


Θ. Ιερ. 3,58

Ἐδίκασας, Κύριε, τὰς δίκας τῆς ψυχῆς μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου·

Θ. Ιερ. 3,58

Συ Κυριε, έγινες ο δίκαιος δικαστής εις τας υποθέσεις της ζωής μου. Εσωσες και διεφύλαξες την ζωήν μου.