Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,47


Θ. Ιερ. 3,47

φόβος καὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις καὶ συντριβή.

Θ. Ιερ. 3,47

Φοτος μας εκυρίευσεν εξ αιτίας του δικαίου θυμού σου. Μας εσήκωσες υψηλά και μας συνέτριψες κάτω.