Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,44


Θ. Ιερ. 3,44

Ἐπεσκέπασας νεφέλην σεαυτῷ ἕνεκεν προσευχῆς,

Θ. Ιερ. 3,44

Εσκέπασες το πρόσωπόν σου με νεφέλην, ώστε να μη φανή ενώπιόν σου η προσευχή μας.