Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,39


Θ. Ιερ. 3,39

τί γογγύσει ἄνθρωπος ζῶν, ἀνὴρ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ;

Θ. Ιερ. 3,39

Διατί, λοιπόν, παραπονείται κάθε άνθρωπος, επειδή τιμωρείται εξ αιτίας των αμαρτιών του;