Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,37


Θ. Ιερ. 3,37

Τίς οὕτως εἶπε, καὶ ἐγενήθη; Κύριος οὐκ ἐνετείλατο.

Θ. Ιερ. 3,37

Ποιός έδωσε τέτοιαν διαταγήν και εγιναν αυτά; Ο Κυριος δεν έδωσε τέτοιας εντολάς.