Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,36


Θ. Ιερ. 3,36

καταδικάσαι ἄνθρωπον ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν Κύριος οὐκ εἶπε.

Θ. Ιερ. 3,36

Ποτέ δεν έδωσεν εντολήν ο Κυριος να καταδικάζεται ενας αθώος άνθρωπος εις κάποιαν δίκην.