Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,34


Θ. Ιερ. 3,34

Τοῦ ταπεινῶσαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ πάντας δεσμίους γῆς,

Θ. Ιερ. 3,34

Δεν θέλει να ποδοπατούνται κάτω από τους πόδας του νικητού όλοι οι αιχμάλωτοι της χώρας,