Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,32


Θ. Ιερ. 3,32

ὅτι ὁ ταπεινώσας οἰκτειρήσει κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ·

Θ. Ιερ. 3,32

Διότι ο Κυριος, ο οποίος τον εταπείνωσε, θα τον λυπηθή και θα τον ελεήση σύμφωνα με το απροσμέτρητον μέγα έλεός του.