Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,31


Θ. Ιερ. 3,31

Ὅτι οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται Κύριος.

Θ. Ιερ. 3,31

και ας είναι βέβαιος ότι ο Κυριος δεν θα τον απωθήση δια παντός.