Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,20


Θ. Ιερ. 3,20

μνησθήσεται καὶ καταδολεσχήσει ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ ψυχή μου·

Θ. Ιερ. 3,20

Αυτά πάντοτε αναλογίζομαι, με αυτά ασχολείται συνεχώς η ψυχή μου.