Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,15


Θ. Ιερ. 3,15

ἐχόρτασέ με πικρίας, ἐμέθυσέ με χολῆς.

Θ. Ιερ. 3,15

Με εχόρτασεν από πικρίας, με επότισε και με εμέθυσεν από κατάπικρον χολήν.