Χωρίς κατηγορία

Θ. Ιερ. 3,13


Θ. Ιερ. 3,13

Εἰσήγαγεν ἐν τοῖς νεφροῖς μου ἰοὺς φαρέτρας αὐτοῦ·

Θ. Ιερ. 3,13

Εφύτευσεν εις τα νεφρά μου τα δηλητηριασμένα βέλη της φαρέτρας του.