Χωρίς κατηγορία

Ησ. 66,21


Ησ. 66,21

καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν λήψομαι ἐμοὶ ἱερεῖς καὶ Λευίτας, εἶπε Κύριος.

Ησ. 66,21

Θα εκλέξω και θα πάρω από αυτούς δι’ εμέ ιερείς και Λευΐτας, είπεν ο Κυριος.