Χωρίς κατηγορία

Ζαχ. 2,9


Ζαχ. 2,9

καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριος, τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς.

Ζαχ. 2,9

Εγώ δε θα είμαι δι’ αυτήν, λέγει ο Κυριος, ως ένα πύρινον τείχος ολόγυρά της και δόξα της εν μέσω αυτής”.