Χωρίς κατηγορία

Εφ. 4,20


Εφ. 4,20

ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,

Εφ. 4,20

Σεις όμως δεν έχετε διδαχθή και μάθει κατ’ αυτόν τον τρόπον τον Χριστόν (δεν έχετε δηλαδή διδαχθή, ότι αυτά τα επιτρέπει ο Χριστός, αλλ’ όλως τουναντίον τα αποδοκιμάζει και τα καταδικάζει).