Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 3,30


Γ Μακ. 3,30

Καὶ ὁ μὲν τῆς ἐπιστολῆς τύπος οὕτως ἐγέγραπτο.

Γ Μακ. 3,30

Αυτά περιείχεν η γραπτή διαταγή του Πτολεμαίου.