Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 3,13


Γ Μακ. 3,13

ἔῤῥωμαι δὲ καὶ ἐγὼ αὐτὸς καὶ τὰ πράγματα ἡμῶν.

Γ Μακ. 3,13

Και εγώ ο ίδιος είμαι καλά, όπως επίσης και η κατάστασις των πραγμάτων μας.