Χωρίς κατηγορία

Γ Μακ. 1,14


Γ Μακ. 1,14

καί τις ἀπρονοήτως ἔφη κακῶς αὐτὸ τοῦτο τερατεύεσθαι.

Γ Μακ. 1,14

Ενας δε Ιουδαίος κατά τρόπον απερίσκεπτον απήντησεν, ότι και αυτή η παρανομία κακώς έγινεν.