Χωρίς κατηγορία

Γ Βασ. 8,2


Γ Βασ. 8,2

ἐν μηνὶ Ἀθανίν.

Γ Βασ. 8,2

Αυτό έγινε κατά τον μήνα Αθανίν.