Χωρίς κατηγορία

Β Τιμ. 4,19


Β Τιμ. 4,19

Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον.

Β Τιμ. 4,19

Χαιρέτησε την Πρίσκαν και τον Ακύλαν και την οικογένειαν του Ονησιφόρου.