Χωρίς κατηγορία

Β Τιμ. 4,12


Β Τιμ. 4,12

Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον.

Β Τιμ. 4,12

Τον Τυχικόν έχω στείλει εις την Εφεσον.