Χωρίς κατηγορία

Β Παραλ. 11,7


Β Παραλ. 11,7

καὶ Βαιθσουρὰ καὶ τὴν Σοχὼθ καὶ τὴν Ὀδολλὰμ

Β Παραλ. 11,7

την Βαιθσουρά, την Σοχώθ, την Οδολλάμ,