Χωρίς κατηγορία

Βαρ. 3,12


Βαρ. 3,12

ἐγκατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας.

Βαρ. 3,12

Διότι εγκατέλειψες την πηγήν της σοφίας, τον Θεόν και τον Νομον του.