Χωρίς κατηγορία

Α Μακ. 1,56


Α Μακ. 1,56

καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου, ἃ εὗρον, ἐνεπύρισαν πυρὶ κατασχίσαντες.

Α Μακ. 1,56

Εάν τυχόν εύρισκαν βιβλία του Νομου, τα έσχιζαν και τα παρέδιδαν στο πυρ.