Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 16,14


Α Κορ. 16,14

πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

Α Κορ. 16,14

Ολα όσα λέγετε και κάνετε ας γίνωνται με αγάπην.