Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 14,40


Α Κορ. 14,40

πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.

Α Κορ. 14,40

Ολα να γίνωνται με κοσμιότητα, με ευπρέπειαν και με τάξιν.