Χωρίς κατηγορία

Α Κορ. 12,14


Α Κορ. 12,14

καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος, ἀλλὰ πολλά.

Α Κορ. 12,14

Είμεθα πολλοί, αλλ’ αποτελούμεν ένα, διότι και το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά.